Eş Takibi Hizmeti

“Acaba aldatılıyor muyum?” sorusunu kendilerine sormaya başlayan eşlerin ilk işi araştırmaya başlamak oluyor. Eşler, çeşitli sebeplerden dolayı bazen eşlerinin kendilerini aldattığını düşünüyor veya en azından bundan şüphe duyuyor. Bu durumda ciddi aile ve psikolojik problemlerle de mücadele etmek mecburiyetinde kalan kişiler, son çare olarak eş takibi için bir özel dedektiflik bürosunun kapısını çalıyor.


Eş Takibi Çalışmaları

Evlilik toplumumuzun temel yapı taşı olan ailenin oluşumu için gerekli bir kurumdur. Evlilik bağı ile bağlanan insanlar birbirlerine karşı hayatları boyunca sadık olacaklarına yemin ederek bu yola baş koyarlar. Herkes aynı yastığa baş koyduğu eşinin ona sadık olduğunu bilmek ve kendisini bu manada güvende hissetmek ister. Türk Medeni Kanunu da evlilik birliği içerisinde sadakati bir zorunluluk olarak kabul etmiştir. Kanunun 185 sayılı maddesinde eşlerin bir arada yaşamaları, birbirlerine yardımcı olmaları ve sadık kalmaları yükümü taraflara yüklenmiştir.

Her ne kadar evlilik bağı kurulurken amaç ölüme kadar birbirine bağlı kalmak olsa da ne yazık ki yaşam deneyimleri bunun bazen mümkün olmadığını göstermektedir. 2017 senesinde ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre evli erkeklerin eşlerini aldatma oranı yüzde 58’dir. Kadınlarda ise bu oran yüzde 40 seviyesindedir. Oranlara bakıldığında durumun ciddiyetinin farkına varmak zor olmuyor.

Aldatmanın bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde eşinin kendine sadık olup olmadığını merak eden erkek ve kadınlar eş takibi hizmeti alarak şüphelerinden kurtulmak veya yasal yollara başvuracaksa bu sadakatsizliği ispat edebilmek için delil elde etmek yolunu seçebilir. Eş takibi hizmeti yalnızca profesyonel dedektifler tarafından yerine getirilmesi gerekli olan bir çalışmadır. Süreçte takip edilen kişinin özel hayatına yönelik adımlar atılacağından yasal anlamda farklı problemlerin da ortaya çıkmasına neden olunabilir. Bu sebeple eş takibi alanında tecrübe sahibi ve hukuki açıdan da konuya vakıf bir dedektiflik firması ile çalışılması sonuç elde edilmesini kolaylaştırır.


Eş Takibi Nasıl Yapılır?

Eş takibinde aldatmadan emin olmak için firmamızın uyguladığı çeşitli aşamalar bulunur. İşlemin başında işin kapsamı ayrıntılı olarak konuşulur. Öncelikle takip isteyen taraf eşi hakkında gerekli bilgileri vererek kaç günlük bir çalışma istediğini belirtir. Eş takibi sürecinde net bir sonuç alınabilmesi daima olanaklı değildir. Bu sebeple başlangıçta belirlenen hizmet süresi ilerleyen dönemlerde gerek duyulması durumunda artırılabilir.

Sadakat araştırması gerçekleştirilirken birebir takip metodu uygulanır. Firmamızın uzman çalışanları gerek birebir takip gerek teknik takip metotları ile takibi istenilen kişiyi adete bir gölge gibi izleyerek tüm süreci raporlandırır. Kişi takip edildiğinin farkına kesinlikle varmaz. Bu sayede çalışmadan çok daha iyi bir sonuç alınabilmesi mümkün olur.

Takip talebinde bulunan taraf bu süreç içerisinde mümkün olduğunca normal davranarak herhangi bir şüphe oluşmasına neden olmamalıdır. Şimdiye kadar gerçekleştirmiş olan incelemelerde aldatma vakalarında takip edilen tarafın bir haftada en az 1 en çok 3 defa aldattığı kişiyle buluşma gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Bu düşük ihtimaller dikkate alındığında takip sürecinin ne kadar hassas yürütülmesi gerekli olduğu bir hayli açıktır.


Eş Takibi Maliyeti Ne Kadar?

Eş takibi prosedüründe maliyeti belirleyen çok sayıda faktör vardır. Takibin yapılacağı şehir bile bir hayli önemlidir. Bu süreçte araştırmaya farklı şehirlerin dahil olması da söz konusu olabilir. Ayrıca eş takibi amacıyla kullanılacak araçlar bile duruma göre değişiklik göstermektedir.

Sürecin farklı aşamalarında farklı hizmetler sağlamakta olan personellerle çalışılması gerekliliği, birden çok kişinin mesai yapması, yapılan işin teknik fonksiyonları ayrı ayrı değerlendirilerek eş takibinin maliyeti belirlenir. Eğer profesyonel düzeyde bir eş takibi için maliyet bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


Eş Takibi ile Elde Edilen Deliller Hukuken Kullanılabilir mi?

Türk ve dünya hukuk sistemlerinde kişinin özel yaşamının ihlal edilmesi kanunlara aykırı olarak kabul edilmektedir. Ancak özel hayatın sınırlarının nerde başladığı tartışmalı bir konudur. Örneğin kamuya açık ortamlarda yapılan şeyler özel hayat olarak kabul edilmez. Bu sebeple dedektif gerekli araştırmalarını gerçekleştirirken hukuka uygun bir yol çizmeli ve elde etmiş olduğu delillerin hukuka uygun olmasını sağlamalıdır. Çoğu durumda aldatmanın bilinmesi yeterli olmaz aynı zamanda bunun mahkemede ispat edilebilir olması gerekir. Bunu sağlamanın en güvenli yolu da bu konulardaki sınırları iyi bilen bir eş takibi profesyoneliyle çalışmaktadır.


Eş Takibi Hizmeti İle Hangi Bilgilere Ulaşılabilir?

Eş takibi hizmetinin kapsamı her bir olay için özel olarak değerlendirilmelidir. Genel olarak bu hizmeti talep eden kişiler evliliklerinde sahip oldukları şüpheler sebebi ile sona yaklaşmış, artık beklentileri bitmiş durumda olan eşlerdir. Bu sebeple yasal olarak karşı tarafın evlilik yeminine aykırı davrandığını ispat etme ihtiyacı içerisinde olurlar. Bu sebeple kişinin aldatıldığına dair kesin delil oluşturacak resim, yazışma, video görüntüsü gibi kanıtların temin edilmesi gerekir.

Takibin başlangıç ve bitiş süresi hizmeti talep eden tarafından belirlenir. Bu sürede takip edilen kişi hakkında hangi saatte nerde ve kiminle olduğuna dair her çeşit rapor görüntüler ile beraber hizmeti satın alan kişiye teslimi yapılır. Gizliliğin en iyi biçimde sağlanabilmesi amacıyla raporlar teslim edildikten eldeki tüm yedekler silinir.