Marka Sahtecilik Araştırma

Marka, patent, ürün sahteciliği ve taklitçiliği çağımızda çok yaygınlaşmıştır. Bunların kullanımı, pazarlanması ceza ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Özellikle ülkemizde üretilmeyen pek çok endüstri, yasal olmayan, kanunsuz bir biçimde üretme, pazarlama, çoğaltma faaliyetleri sahte, taklit ürünler, kaçakçılık ve/ya da ithalat yolu ile pazarımıza dahil olmaktadır. Sahtecilik, taklitçilik ciddi bir suçtur.

Firmanıza ait ve tescil edilmiş bir markanın izinsiz şekilde kullanıldığını ve bundan kazanç elde edildiği konusunda şüpheleriniz ya da duyumlarınız var ise marka sahteciliği araştırması konusunda destek alabilirsiniz. Tescilli markalarda en çok karşılaşılan sorun markanın başkaları tarafından kullanılmasıdır. Yasal düzenlemeler ile bunun önüne geçilmeye çalışılmışsa da, öncelikle markanın yasa dışı kullanıldığının tespiti gerekir. 

Marka kavramını geniş olarak ele almak ve logo, isim, karakterize edilmiş harfler gibi unsurlarla beraber değerlendirmek gerekir. Bir harfi farklı yaparak aynı renkler ile ve aynı yazı stili ile piyasaya sürülen bir ürünün markasının sahte olduğu tartışmasızdır. Aynı şekilde bir markayı temsilen tüketici üstünde oluşan bir logo algısının nerdeyse aynısını kullanmak, marka sahteciliği olarak kabul edilecektir. 

Marka sahteciliği araştırması teknolojik cihazlar yanında saha araştırması ile de gerçekleştirilir. Bu araştırmalar müşterinin isteği üzerine tek seferlik yapılabileceği gibi belli periyotlarda tekrarlanabilir.


1- Ürün – Marka

Ürünlerinizin veya markanızın sahtesini, taklidini piyasaya sürerek haksız gelir elde eden, markanıza ve dolayısı ile işletmenize zarar verenlerin yargılanabilmeleri için planlı, iyi organize olmuş, eş güdümlü bir takım çalışması gereklidir. Orijinal ürün ile sahte ürün arasındaki farklılıkların belirlenmesini bilgi, araştırmalar neticesinde elde edilen bilgilerle mukayese ederek sahte, taklit ürünlerin kaynağının bulunması için çalışmalar yaparak dava sürecini kolaylaştırıcı somut deliller toplar imalatçı, paketlemeci, dağıtımını sağlamakta olan toptancı, perakendeciler, nakliyeciler ve bu zincirdeki her halkanın yerlerinin tespit edilerek bulunması, buralara yapılacak baskınlarla delil toplanması, sahteciliği ve taklitçiliği önlemekte yardım edecektir.


2- Telif Hakkı

Telif hakkı, herhangi bir bilgi ya da düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile alakalı hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yapıtın, eserin kopyalanmasına ya da kullanılmasına izin vermeme hakkıdır (5846 SK. Madde 1)

Kanunun ifade ettiği gibi; fikir, sanat vb. eserlerin manevi ve mali hakları vardır. Bunları belirlemek, korumak, bu ürünlerden faydalanma koşulları kurallara bağlanmıştır. Bilime ve hukuka aykırı faydalanma halinde cezai ve hukuki olarak suçtur.

Yazılı bir eserin size ait olması ya da mirasçı olduğunuzda bunun tüm hakları size aittir. Veya başkasının eserini izinsiz olarak kullanmanız suçtur. Bunu kanıtlamak için öncelikle Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu (5846) incelememiz gerekir. Alıntının, kullanımının yasanın izin vermiş olduğu sınırları aştığının tespiti önemlidir.

Orijinal bir eserin kopyalanması suçtur. Bir çok işletme buna özen göstermemektedir. Kullandığınız her çeşit eserin birilerine ait olması söz konusu olabilir. Dikkatli davranmak gerekir.

Herhangi bir eserin pek çok yerde izinsiz olarak aynısı ya da değiştirilmiş halinin kullanılması mümkündür.

Telif hakkının esasında kime ait olduğunun belirlenmesi, telife konu olan eserin ne olduğu, nelerin telif hakkı kapsamına girdiğini belirlemek bir uzmanlık işidir ya da araştırılması gerekiyor.

Emek verdiniz, ürün tasarladınız, kitap yazdınız. Bunların telif hakkını aldınız, pazarlıyorsunuz. Ancak birileri çıktı sahtesini taklit ederek, korsan olarak, intihal yaparak pazarlıyor. İspatlayın, delillendirin ceza ve hukuk davası açınız.


3- Marka, Patent, Telif Hakkının Delillendirmesi

Bu tür olayda ürün sahibi olarak hakkınızı korumak için öncelikle ürününüzün size ait olduğunun ispatlanması gerekir. Onun için ürünlerinizin tescilli (TSE, Patent, noter, yayınlanmış) olması gereklidir.

Karşı tarafla ikili ilişkiler içinde anlaşma yapabilirsiniz. Bu durumda uzmandan, hukukçudan yardım almalısınız.

Soruşturma yapılmasını, suçüstü yapılmasını, eşyalara el konulmasını talep etmek için savcılığa başvuru yapabilirsiniz.

Ceza davası açmak için delillerinizi toplayarak savcılığa dilekçe ile dava açılmasını talep edersiniz.

Hukuk davası açmak için delillerinizi toplayarak basın, marka savcılığına dilekçe ile başvuru ederek dava açılmasını talep edersiniz.

Bunları yaparken olayı, suçu kanıtlamak için;

Üründen faturalı olarak en az iki tane olarak alınız. Fatura veremiyorlarsa para karşılığı satılmıştır yazısı ile görevlinin imzası ve iş yeri kaşesini bastırınız. Veya satış anını fotoğraflayınız. Dedektiften, uzmandan, hukukçudan destek alınız