Personel Araştırması

İşverenler açısından en çok endişe yaratan konu, yeni işe alınacak personelin nitelikleri ve yeterliliği konusunda emin olamamaları, ayrıca mevcut çalışanların tutum ve davranışlarıdır. Yerine göre kilit noktalarda görev yapan personelin ne kadar güvenilir olduğu her zaman endişe yaratmıştır.

Ya da bu noktalara alınacak personele güvenmek konusunda daima ikilemde kalmışlardır. Böyle olması da çok doğaldır. Her gün dolandırıcılık olaylarının artış göstermesi ve hileli faaliyetler yapılması, şirketleri doğal olarak sıkıntıya sokmaktadır. Bu tür hareketlerin dışarıdan gelebileceği gibi, içerdeki çalışanlar tarafından yapılması da olmayacak iş değildir.

Şirketler açısından böyle durumlar ile karşılaşmamak için, en azından içerideki elemanların güvenilir olması önemli bir gerekliliktir. Çünkü ustaca düzenlenmiş belgelerle şirketi içten dolandıran çalışanlara da sıkça rastlanmaktadır.

Bu yüzden şirketler, özel dedektiflik bürolarına ve özel araştırma kuruluşlarına başvurarak, çalışanlarının araştırılmasını istemektedir. Bu kuruluşlar, işe yeni alınacak personelin sunmuş olduğu diplomanın, sertifikaların, iş deneyimlerinin ve gösterdiği referansların doğru olup olmadığı konusunda araştırmalar yaparken, mevcut çalışanların da gerekli durumlarda özel yaşantılarını, harcama alışkanlıklarını, refah düzeylerinde son günlerde artış olup olmadığını ve daha pek çok konuyu araştırmaktadırlar.

Bu araştırmalar sayesinde, işverenler işe alacakları yeni elemanlar için daha güvenilir bir biçimde karar vermekte ve mevcut çalışanlarına duydukları güveni ya da güvensizliği kanıtlamış olmaktadır.

İşyerleri açısından personelin güvenilir olması, şirket içinden bilgi sızdırıp sızdırmadığı, önceden çalışmakta olduğu işyerleri ile devam eden ilişkileri önemli noktalardır. Bu yüzden personel araştırması çalışmalarında, belli başlı hedef, işverenin karşı karşıya kalabileceği zararları daha önce tespit etmek ve işverenin gerekli önlemleri almasına fırsat tanımaktır.


Personel Araştırması Neden Kullanılmalıdır?

Varsayalım ki, bir işyerinin çok önem vermiş olduğu bir projenin detaylarının, rakip bir işyerinin eline geçmesi, bu projeyi geliştirmekte olan işyeri için ciddi anlamda maddi ve manevi kayıplar doğuracaktır. Kimse böylesi bir sonuçla karşılaşmak istemez. Bunun için de çalışanlara sorumluluklarıyla ilgili her anlamda güven duymak gerekir.

Bunun dışında iş yerleri, çalışanlar tarafından yapılan stokları eksik gösterme, mal kaçırma, sevkiyat hataları yaparak menfaat temin etme ve benzeri pek çok kötü niyetli davranış ile karşı karşıya kalmaktadır. Özel dedektiflik büroları ve özel araştırma kuruluşları, eğitimli ve profesyonel çalışan kadrosuyla, kısa bir zaman içerisinde bu ve benzeri problemlerin üstesinden gelebilmekte ve elde edilen sonuçları kanıtları ile beraber işverene sunmaktadır.

Büyümek ve atılım yapmak isteyen iş yerleri sırası geldiğinde yeni ve tecrübeli elemanlar almak isterler. Bazen de verimsiz ve memnun kalamadıkları elemanlarıyla yollarını ayırmak isterler. Bu durumda da işten çıkarılan elemanların yerine yeni elemanlar alınacaktır. Gerek yeni alınacak elemanlar için, gerekse işletme bünyesinde yeni sorumluluklar verilecek elemanlar için bu endişelerin ortadan kaldırılmasında, özel dedektiflik bürolarının yapacakları çalışmanın önemi son derece büyüktür.

Yapılacak personel araştırması çalışmalarında, teknik takip, fiziki takip ya da sanal takip gibi yöntemler kullanılır. Ancak hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın sonuç olarak izlenen personel ile muhakkak bir yakınlaşma kurulur. Bu şekilde personelin çalışma prensipleri, zayıf ve kuvvetli yönleri, kurmuş olduğu dostluklar, iş içinde ya da dışında mevcut arkadaşlıkları ve arkadaşlıklarının ciddiyeti her açıdan değerlendirilir. Sonuç olarak personelin kötü niyetli davranış ve tutumları var ise bunlar ortaya çıkarılıp belgelenir.